English - Tai | ဢင်းၵိတ်း - တႆး

About Dictionary


လွင်ႈဢၼ်လႆႈၶူင်သၢင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉသပ်းလႅင်း ဝႅပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း သွၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ထွႆႈၵႂၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼိူဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၼႆယဝ်ႉ ။

Join Us


ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လႄႈပၢႆးပ်ၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ သင်ဝႃႈမီးၸႂ်ပႃးဝသႃႇၼႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၵႅမ်မိုဝ်း သပ်းလႅင်း လွင်ႈထွႆႈၵႂၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈတီႈၼႆႉ ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

Members


ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပေႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁိူၼ်းဢွၼ်ႇလင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမႃးယူႇ မႃးသဝ်း တႃႇပိုင်ႈပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈၽူၺ်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈလႄႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ။


Follow Us


Facebook Instagram Line Twitter